brick quote(s), #8

marți, 18 aug. 2009, 00:11

[…] căsătoria este moartea morală a oricărui suflet mândru, a oricărei independențe.
  • Stepan Trofimovici Verhovenski
Viața este suferință, viața este spaimă, și omul e nefericit. Acum totul nu-i decât suferință și frică. Acum omul ține la viață, pentru că ține la suferință și la frică. Așa este construită acum lumea. Acum viața i se înfățișează omului în chip de suferință și frică, aici e toată minciuna. Astăzi omul încă nu este om adevărat. Va veni un om nou, fericit și mândru, omul căruia îi va fi absolut indiferent dacă va trăi sau nu; acesta va fi omul nou. Cine va învinge suferința și frica, acela va deveni el însuși Dumnezeu. Iar celălalt Dumnezeu nu va mai exista.
  • Alexei Nilîci Kirilov
[…] nici un popor deocamdată nu s-a organizat pe temeiul principiilor științei și ale rațiunii; n-a existat nicicând un asemenea exemplu și dacă a existat vreodată a fost numai pentru un minut poate, și numai dintr-o pură prostie. […] Acum și de la începutul veacurilor rațiunea și știința în viața popoarelor au îndeplinit totdeauna doar o funcție de ordin secundar și de serviciu; la fel o vor îndeplini și până la sfârșitul veacurilor. Popoarele se formează și se mișcă în virtutea unei alte forțe, dominante și imperative, dar a cărei origine rămâne necunoscută și inexplicabilă. Forța aceasta este dorința de nestins de a atinge sfârșitul și care constituie în același timp negarea acestui sfârșit.
  • Ivan Șatov
[…] cel ce își pierde legătura cu pământul natal își pierde și zeii, adică toate scopurile sale.
  • Nikolai Vsevolodovici Stavroghin

Extrase din ediția 1970, editura Cartea Românească, a romanului Demonii al lui Feodor Mihailovici Dostoievski, tradus din rusă de către Marin Preda și Nicolae Gane.