brick quote #c

marți, 28 sept. 2010, 18:48

So I have often made the hypothesis that ultimately physics will not require a mathematical statement, that in the end the machinery will be revealed, and the laws will turn out to be simple, like the checker board with all its apparent complexities. But this speculation is of the same nature as those other people make—’I like it,’ ‘I don’t like it’—and it is not good to be prejudiced about these things
  • Richard Feynman [1]

[1]: Extras din „The Character of Physical Law”, via wikipedia.

brick quote #b

sâmbătă, 21 aug. 2010, 17:42

‘Dangerous wellness’, ‘morbid brilliance’, a deceptive euphoria with abysses beneath – this is the trap promised and threatened by excess, whether it be set by Nature, in the form of some intoxicating disorder, or by ourselves, in the form of some excitant addiction. The human dilemmas, in such situations, are of an extraordinary kind: for patients are here faced with disease as seduction, something remote from, and far more equivocal than, the traditional theme of illness as suffering or affliction. And nobody, absolutely nobody, is exempt from such bizarrenesses, such indignities. In disorders of excess there may be a sort of collusion, in which the self is more and more aligned and identified with its sickness, so that finally it seems to lose all independent existence, and be nothing but a product of sickness.

brick quote #a

sâmbătă, 10 apr. 2010, 13:11

A Tale of Two Cities LITE
  • by Charles Dickens
A man in love with a girl who loves another man who looks just like him has his head chopped off in France because of a mean lady who knits.
Crime and Punishment LITE
  • by Fyodor Dostoevski
A man sends a nasty letter to a pawnbroker, but later feels guilty and apologizes.
The Odyssey LITE
  • by Homer
After working late, a valiant warrior gets lost on his way home.

via fortune; more on this subject.

brick quote #9

sâmbătă, 21 nov. 2009, 15:29

Se întâmplă uneori să ai niște vise ciudate, absurde, cu totul bizare. Deșteptându-te, ți le reamintești cu o claritate surprinzătoare și rămâi uimit ca în fața unui fenomen cu totul neexplicabil. […] Dar cum se explică totuși că în tot timpul acesta rațiunea dumitale a putut să se împace cu o mulțime de aberații și situații absurde, absolut evidente, de care ți-era plin visul? […] Pentru ca apoi, trezindu-te din somn și revenind complet la realitate să ai senzația, aproape de fiecare dată, uneori chiar ca o impresie de neuitat, că te desprinzi, odată cu somnul întrerupt, de o enigmă rămasă nedezlegată pentru dumneata? Absurditățile din vis te fac să zâmbești; în același timp însă, simți în subconștient că împletirea aceasta de absurdități ascunde o idee, da – o idee reală, ceva ce face parte din viața dumitale; ca și cum visul ți-a spus ceva nou, profetic, ceva de mult așteptat; impresia pe care o încerci este puternică, fie că-i plăcută ori chinuitoare, dar ce anume ți s-a sugerat și care e tâlcul ei adevărat – nu mai ești în stare nici să înțelegi și nici măcar să-ți reamintești.

Citat extras din romanul Idiotul al lui Feodor Mihailovici Dostoievski, ediție publicată în 2009 de către Adevărul Holding. Traducerea îi aparține lui Nicolae D. Gane.

Dreams reveal contradictions inside the tainted psyche. Obsessive song of the last few months: Meshuggah – Sum

brick quote(s), #8

marți, 18 aug. 2009, 00:11

[…] căsătoria este moartea morală a oricărui suflet mândru, a oricărei independențe.
  • Stepan Trofimovici Verhovenski
Viața este suferință, viața este spaimă, și omul e nefericit. Acum totul nu-i decât suferință și frică. Acum omul ține la viață, pentru că ține la suferință și la frică. Așa este construită acum lumea. Acum viața i se înfățișează omului în chip de suferință și frică, aici e toată minciuna. Astăzi omul încă nu este om adevărat. Va veni un om nou, fericit și mândru, omul căruia îi va fi absolut indiferent dacă va trăi sau nu; acesta va fi omul nou. Cine va învinge suferința și frica, acela va deveni el însuși Dumnezeu. Iar celălalt Dumnezeu nu va mai exista.
  • Alexei Nilîci Kirilov
[…] nici un popor deocamdată nu s-a organizat pe temeiul principiilor științei și ale rațiunii; n-a existat nicicând un asemenea exemplu și dacă a existat vreodată a fost numai pentru un minut poate, și numai dintr-o pură prostie. […] Acum și de la începutul veacurilor rațiunea și știința în viața popoarelor au îndeplinit totdeauna doar o funcție de ordin secundar și de serviciu; la fel o vor îndeplini și până la sfârșitul veacurilor. Popoarele se formează și se mișcă în virtutea unei alte forțe, dominante și imperative, dar a cărei origine rămâne necunoscută și inexplicabilă. Forța aceasta este dorința de nestins de a atinge sfârșitul și care constituie în același timp negarea acestui sfârșit.
  • Ivan Șatov
[…] cel ce își pierde legătura cu pământul natal își pierde și zeii, adică toate scopurile sale.
  • Nikolai Vsevolodovici Stavroghin

Extrase din ediția 1970, editura Cartea Românească, a romanului Demonii al lui Feodor Mihailovici Dostoievski, tradus din rusă de către Marin Preda și Nicolae Gane.